top of page

สิงห์สยาม

SCPM

ปั๊มน้ำหอยโข่งโซล่าเซลล์
Solar Cell Centrifugal Pump

ปั้มน้ำหอยโข่งโซล่าเซลล์ สำหรับใช้สูบน้ำในงานเกษตรงานระบบปริงเกอร์รดน้ำต้นไม้ในไร่ในสวน โดยเฉพาะในแหล่งที่ไม่มีไฟฟ้า สามารถต่อตรงจากแผงโซล่าเซลล์ใช้งานได้ทันที ช่วยลดต้นทุนการใช้น้ำมันในการปั่นไฟเพื่อสูบน้ำ และลดภาวะโลกร้อน ใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ มีระบบตัดเมื่อน้ำในบ่อหมด ปลอดภัยในการใช้งาน


Solar Cell Centrifugal Pump is suitable for agriculture irrigation system with no electricity. The air cooled, DC Brushless motor connects directly with solar panel, which saves cost and reduce global warming when compared to using a generator.

รายละเอียดสินค้า

NO DETAILED SPECIFICATION

ข้อมูลทางเทคนิค

 • มอเตอร์ DC Brushless ระบายความร้อนด้วยอากาศ

 • กำลังไฟฟ้า 750 วัตต์ และ 1500 วัตต์

 • แรงดันไฟฟ้า 72 โวลต์ และ 110 โวลต์

 • ปริมาณน้ำสูงสุด 21 m3/h, 55 m3/h และ 27 m3/h

 • ขนาดทางน้ำออก 2.0 นิ้ว และ 3.0 นิ้ว

 • ระดับการป้องกัน IP68


Specification

 • Power: 750 watt and 1500 watt

 • Voltage: 72 V and 110 V

 • Max flow: 21 m3/h, 55 m3/h and 27 m3/h

 • Outlet Diameter: 2.0 inch and 3.0 inch

 • Protection level IP68


Protection system

 • Dry-run Protection (ระบบป้องกันน้ำแห้ง)

 • Phase Protection (ระบบเช็คสายปั๊ม U V W )

 • High Voltage Protection (ระบบแจ้งเตือนแรงดันเกิน)

 • Low Voltage Protection (ระบบแจ้งเตือนแรงดันต่ำ)

REFERENCE

เครื่องจักรกลการเกษตร
nfl sports betting lines
ปั๊มน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ
nfl sports betting lines
เครื่องจักรอุตสาหกรรม
nfl sports betting lines
อุตสาหกรรมระบบราง
nfl sports betting lines
bottom of page