top of page

มินเซนแมชีนเนอรี่ ได้รับเชิญเข้ารับรางวัลยอดขายสูงสุดในเอเชียแปซิฟิก จาก VEOLIAในงาน "SEA Distributor Seminar 2024" จัดขึ้นที่ประเทศเวียดนาม


nfl sports betting lines

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567


มินเซนแมชีนเนอรี่ ได้รับเชิญเข้ารับรางวัลยอดขายสูงสุดในเอเชียแปซิฟิก จาก VEOLIA ในงาน "SEA Distributor Seminar 2024" จัดขึ้นที่ประเทศเวียดนาม

โดย VEOLIA ได้จัดงานสัมมนาเกี่ยวกับนวัตกรรมระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบผลิตน้ำประปาให้เป็นแหล่งน้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่โลกที่ยั่งยืน

ภายในงานได้รวบรวมผู้จัดจำหน่าย VEOLIA ทั้งเอเชียแปซิฟิก โดย มินเซนแมชีนเนอรี่ ได้ร่วมแชร์ประสบการณ์ความสำเร็จ

ภายในปี 2023 ที่ได้เข้าช่วยเหลือแก้ไขปัญหาระบบน้ำในองค์กรต่างๆที่ผ่านมา เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้จัดจำหน่าย VEOLIA สามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป
Comments


เครื่องจักรกลการเกษตร
nfl sports betting lines
ปั๊มน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ
nfl sports betting lines
เครื่องจักรอุตสาหกรรม
nfl sports betting lines
อุตสาหกรรมระบบราง
nfl sports betting lines
bottom of page