top of page

มินเซนแมชีนเนอรี่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (HR) ได้เข้าร่วมงาน JOB FAIR 2024ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


nfl sports betting lines

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567


มินเซนแมชีนเนอรี่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (HR) ได้เข้าร่วมงาน JOB FAIR 2024 ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยงานในครั้งนี้มีบริษัทที่เข้าร่วมและให้ความสนใจมากกว่า 200 บริษัท

ภายในบูธมินเซนแมชีนเนอรี่ มีกิจกรรมให้นักศึกษาร่วมสนุก แจกของรางวัลให้กับนักศึกษาที่สนใจ และร่วมลงทะเบียนสมัครงาน กับบริษัทฯ โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจสมัครงาน เป็นจำนวนมากในตำแหน่งต่างๆ

จุดประสงค์การเข้าร่วมงาน Job Fair ครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักศึกษาจบใหม่และยังเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับงานตำแหน่งต่างๆให้คำปรึกษา และเปิดมุมมอง เพื่อเตรียมความพร้อมการทำงานจริงในอนาคต
Comments


เครื่องจักรกลการเกษตร
nfl sports betting lines
ปั๊มน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ
nfl sports betting lines
เครื่องจักรอุตสาหกรรม
nfl sports betting lines
อุตสาหกรรมระบบราง
nfl sports betting lines
bottom of page